Kontakt

Digitalni arhiv Nepristajanje želi da sačuva sve dokumente, plakate, programe, propagandne materijale, fotografije, pisma, letke, novine, slike, videe i ostale materijale koji se odnose na antiratni pokret 1990-ih godina. Ukoliko imate takve materijale ili znate nekoga ko ima, pomozite nam u procesu kreiranja što celovitijeg digitalnog sećanja na 1990-e godine, tako što ćete nam poslati mejl na info@museum90.com ili direktnom porukom ispod: