O nama

Devedesete godine su donele duboke promene u Evropi i svetu i ostavile dugotrajne posledice prisutne i danas. Globalizacija je stigla svuda; geopolitička scena je pretrpela duboke transformacije, dok se mapa Evrope značajno promenila sa nastankom Evropske unije i pojavom mnogih novih zemalja na ruševinama socijalističkih federacija. Pokrenule su se nikad učestalije migracije sa juga na sever, sa istoka na zapad, a digitalna tehnologija promenila je način na koji živimo i delujemo.

U periodu između pada Berlinskog zida i napada 11. septembra, rat je besneo širom Balkana. Danas nerešeni problemi kao što su nacionalizam, populizam i nasilje koje možemo pratiti unazad do ovih godina otvoreno ugrožavaju regionalni i globalni mir, stabilnost i prosperitet.

Naša misija je da uključimo širu javnost i građane u tu uticajnu deceniju kako bismo zajednički razumeli i suočili se sa današnjim političkim, društvenim i kulturnim izazovima.

Muzej devedesetih je zajednički rad pojedinaca, stručnjaka, aktivista i partnerskih organizacija sa čitavog postjugoslovenskog prostora. Naš cilj je da uspostavimo Muzej devedesetih kao regionalni centar za pomirenje, edukaciju i buduću saradnju. Centar će obezbediti dugoročnu, polifunkcionalnu i multimedijalnu platformu – na mreži i na licu mesta – koja će efikasno odgovarati našim turbulentnim vremenima.