Naš izbor je bilo nepristajanje.

Više od trideset godina je prošlo od raspada Jugoslavije i početka ratova na njenoj nekadašnjoj teritoriji. Više od trideset godina je prošlo i od nastanka antiratnog pokreta, organizacija civilnog društva i medija koji se nisu mirili sa ratnom politikom. U celoj Jugoslaviji, a posebno u Beogradu bilo je ljudi koji su izašli na ulice i druge javne prostore da kažu jedno glasno NE ratu, razaranju i ubijanju. Ovo je priča o njima.

Kritičkoj misli ne treba prostor – ona ga stvara.

Hrabrost svih onih koji su se usprotivili ratnoj politici podstrek je i za nove generacije da učine sve da sećanje na antiratni otpor ne bude zaboravljeno i potisnuto. Tri decenije kasnije, svedoci smo da se antiratna istorija sistematski potiskuje i izbacuje iz vladajućih istoriografskih i političkih narativa, jer bi u suprotnom postalo jasno da se moglo drugačije. Pokazalo bi se i da rat nije bio neminovan i da ga nisu vodili narodi već vođe i njihovi režimi koji su od rata živeli i profitirali. Nažalost, i nakon trideset godina u Srbiji i u drugim bivšim jugoslovenskim republikama, i dalje su dominantne one političke snage koje bile glavni pokretači i protagonisti rata. Zaboravljanje antiratnog otpora je u interesu i mnogih drugih, onih koji su ratove ideološki pripremali, podržavali i opravdavali, ali i pojedinaca koji su u njima učestvovali.

Želimo da podsetimo da je već od prvih ratnih sukoba u Sloveniji i Hrvatskoj u Beogradu počela da se formira antiratna scena koju su činili svi oni kojima je ideja nasilnog razbijanja Jugoslavije, prekrajanja granica, etničkih čišćenja, silovanja, opsada i bombardovanja gradova i masovnih zločina bila nepodnošljiva. Ovaj sajt je omaž čitavom nizu značajnih ličnosti iz javnog života Srbije, koji su sopstvenim primerom hrabrili druge i „čuvali obraz“ za one koji tek treba da dođu. To je i dokaz da je uvek bilo važnih i hrabrih pojedinki i pojedinaca koji su predlagali mirna rešenja i pokazivali da uvek postoji alternativa, bez obzira na lični rizik. Ujedno, ovi primeri prošlih borbi nas podsećaju da borba za slobode, jednakost, ljudska prava, mir i bolje društvo nikada ne prestaje.

Sample Category I

Phasellus vel mauris fringilla, tincidunt augue a, pellentesque lorem. Proin nunc tellus, placerat sed turpis eget, dapibus tempor dolor.

Sample Category II

Phasellus vel mauris fringilla, tincidunt augue a, pellentesque lorem. Proin nunc tellus, placerat sed turpis eget, dapibus tempor dolor.

Sample Category III

Phasellus vel mauris fringilla, tincidunt augue a, pellentesque lorem. Proin nunc tellus, placerat sed turpis eget, dapibus tempor dolor.

Sample Category IV

Phasellus vel mauris fringilla, tincidunt augue a, pellentesque lorem. Proin nunc tellus, placerat sed turpis eget, dapibus tempor dolor.