Vreme

Nedeljnik Vreme bio je prvi privatni opozicioni časopis u Srbiji. U oktobru 1990. godine osnovala ga je grupa novinara iz NIN-a i Borbe, uz grupu disidentskih intelektualaca. Većinski vlasnik bio je advokat Srđa Popović, a ostatak vlasništva bio je u rukama novinara-osnivača. Cilj je bio napraviti list po ugledu na najpoznatije svetske nedeljnike kao što su Tajm, Špigl ili Njusvik. List je bio opoziciono orijentisan prema Miloševićevom režimu i jasno deklarisan protiv nacionalizma i rata. Okupljen je bio krem srpskog i jugoslovenskog novinarstva, a prvu redakciju su činili Jug Grizelj, Jurij Gustinčić, Slobodanka Ast, Stojan Cerović, Goranka Matić (urednica fotografije) Milan Milošević, Roksanda Ninčić, Lazar Stojanović (kultura), Hari Štajner (svet), Miloš Vasić, Dragoljub Žarković (unutrašnja politika), Slobodan Ćirić. Prvi glavni i odgovorni urednik je bio Zoran Jeličić. Među najčitanijim autorima bili su i Dejan Anastasijević, Petar Luković, Filip Švarm, a posebnu vrednost davale su karikature Predraga Koraksića Coraxa.  Vreme je imalo i izdavačku delatnost u okviru serije Vreme knjige, a jedno vreme izdavalo je i časopise Nova srpska politička misao i Aleksandrija. Vreme je bilo i danas je najcitiraniji i najnagrađivaniji srpski nedeljnik. Danas je glavni i  odgovorni urednik Vremena  Filip Švarm. 

Prvi broj:

https://old.vreme.com/extra/VREME001scn.pdf

Vreme:

https://www.vreme.com/

Prethodna objava
Naredna objava
Povezane objave

Studio B

Studio B je od svojih početaka bio jedinstvena medijska kuća. Osnovan je kao radio, u aprilu 1970. godine, kao privatna inicijativa novinara Borbe. Bio...

Rebublika

Republika je osnovana u martu 1989. godine intelektualci, članovi Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu (UJDI). To je bila prva politička stranka koja je nastala...

Naša Borba – Danas (intervju)

Naša borba je kao dnevni list izlazila od 1995. do 1998. godine. Osnovao ju je Dušan Mijić, preduzetnik iz Novog Sada, i novinari koji...

Ostalo

Studio B

Bečkerek

Rebublika