Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i zagovaranje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava, podizanje javne svesti kao i u osnivanje i vođenje građanskih inicijativa, pružanje pravne pomoći žrtvama čija su ljudska prava povređena, kao i u razvoj saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama uključenim u zaštitu i promociju ljudskih prava. YUCOM je priznat kao organizacija koja promoviše participaciju građana u pravnim postupcima. Izdvojila se i dobila priznanje kao organizacija koja okuplja veliki broj zaštitnika ljudskih prava.

Tokom svojih 20 godina postojanja, YUCOM-ov pravni tim je konstantno i uspešno pružao pravnu pomoć  žrtvama kojima su povređena ljudska prava pred domaćim telima i sudovima, uključujući i postupke pred Ustavnim sudom, Evropskim sudom za ljudska prava i Komisijom za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Na godišnjem nivou, YUCOM preko svog sistema pružanja besplatne pravne pomoći savetuje preko 1000 građana, obavlja veliki broj pravnih aktivnosti, uljučujući i vođenje baze podataka o korisnicima i slučajevima. YUCOM je takođe razvio i sistem kontrole kvaliteta koji će pružiti drugim pružaocima besplatne pravne pomoći.

Izvor: Yucom

Biljana Kovačević Vučo

Biljana Kovačević – Vučo rođena je 1952. godine u Beogradu. Školovala se u Skoplju i Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1977. i položila pravosudni ispit. Od 1978. deset godina je radila u Privrednom sudu u Beogradu, a potom u Vrhovnom sudu gde je obavljala funkciju višeg savetnika (1988-1996). Paralelno je volontirala u Centru za antiratnu akciju i na SOS telefonu.
Jedan je od osnivača Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, u kome je, jedno vreme, bila generalni sekretar. Bila je predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava, koji je osnovan 1997. kao „stručno, dobrovoljno nevladino udruženje građana okupljenih radi zaštite i unapređenja ljudskih prava prema opšteprihvaćenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćim pravom“.
Radila je na predlogu Zakona o amnestiji i autorka je više desetina stručnih publikacija i članaka iz oblasti zaštite ljudskih prava. Bila je član reformista Ante Markovića, a kasnije Građanskog saveza Srbije, koji je napustila 1996. kada je došlo do rascepa u stranci.
Od aprila 2007. bila je član Političkog saveta Liberalno-demokratske partije (LDP), čiji je predsednik Vesna Pešić.

Biljana Kovačevič Vučo preminula je aprila 2010. godine u Beogradu.

Preuzeto sa: Audiofoto arhiv D. Simića

Na  istom linku možete preslušati intervju Biljane Kovačević Vučo o osnivanju Yucoma.

 

DOKUMENTI


Osnivači YUCOM-a.pdf

Osnivači YUCOM-a (1997.).pdf

Prethodna objavaFeminističke organizacije
Naredna objavaVaria
Povezane objave

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) osnovan je  1. januara 1995. godine u Beogradu, otvaranjem “Prve dekontaminacije”. CZKD je ostao poznat kao institucija otpora i...

Ostalo