Beogradski krug

Beogradski krug je bio naziv za grupu intelektualaca okupljenih oko ideja suprotstavljanja nacionalističkim politikama i ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Formalno, Beogradski krug je osnovan 25. januara 1992. a glavni period delovanja udruženja vezuje se za period do kraja 1995. godine. Za to vreme Beogradski krug je funkcionisao kao neformalno okupljalište za sve kritičke glasove, posebno one koji su se nedvosmisleno suprotstavljali ratnoj politici tadašnjih vlasti. U svom osnivačkom aktu, kao glavne smernice za budući rad izdvojene su ”promocija ideja, dela i akcija koje afirmišu vrednosti građanskog i pluralističkog društva.”

Na čelu su se nalazila tri kopredsednika – Miladin Životić, Filip David i Ivan Čolović.

Glavni način delovanja Beogradskog kruga bio je u formi javnih predavanja i diskusija (”sesija”), organizovanih subotom u podne. Na ovim diskusionim forumima, učestvovalo je više stotina intelektualaca iz svih bivših jugoslovenskih republika, ali i iz inostranstva. U početku su se subotnje sesije održavale u SKC, a kasnije u Domu omladine. Kazivanja učesnika na ovim okupljanjima sabrana su u dva zbornika – prvi pod imenom ”Druga Srbija”, koji je preveden na nekoliko jezika i distibuiran još tokom rata u inostranstvu, dok je drugi nosio ime ”Intelektualci i rat”.

U ovoj knjizi sabrani su kritički tekstovi upućeni onim intelektualcima koji su, iz različitih razloga, opravdavali rat i razaranje, i predstavljala je oštru kritiku jedne konzervativne, pogubne ideologije i onih intelektualaca koji su je podržavali.

”Može se reći da je Beogradski krug bio proizvod ukrštanja dve ideje o društvenom angažmanu intelektualaca u vremenima krize, jedne koja taj angažman shvata kao razradu koncepta i argumenata potrebnih za odbranu ugroženih društvenih vrednosti i ljudskih prava, i druge, koja poziva intelektualce da učestvuju u konkretnim akcijama.”

Ivan Čolović.

 

1992


1992 Osnivanje Beogradskog kruga 1.pdf

1992 Osnivanje Beogradskog kruga 2.pdf

1992 Osnivanje Beogradskog kruga 3.pdf

1992 Osnivanje Beogradskog kruga 4.pdf

1992 Osnivanje Beogradskog kruga 5.pdf

1992 Spisak pozvanih učesnika na osnivačku skupštinu BK.pdf

1992-02 Najava tribine.pdf

1992-06-15 Proglas studentima.pdf

1993


1993-4-1 Glas bilten, Mir i ljudska prava.pdf

1993-07-27 O radu Beogradskog kruga.pdf

1993-09-27 Vreme, Intelektualci i rat.pdf

1993-10-1 NIN, Intelektualci i rat.pdf

1993-10-1 NIN o Nikoli Tuciću.pdf

1993-12-18 Saopštenje.pdf

1993-12-19 Francuski mediji o Beogradskom krugu.pdf

1994


1994-01-10 Pucanje od zdravlja, A. Mimica.pdf

1994-11 Beograd-Tuzla.pdf

Sine Anno


s.a. Božićna poruka za mir.pdf

s.a. Ivan Čolović, intervju za francuske medije.pdf

s.a. Izveštaj o Beogradskom krugu na francuskom jeziku.pdf

s.a. Predlozi za organizacionu reformu.pdf

VARIA


1991-06-04 Konferencija za štampu UJDI.pdf

1991-07-10, Predlog reformista za rešenje jugoslovenske krize.pdf

1991-09-25 Pismo.pdf

1991-10-14 Stigle „kninže“ čika Arkane.pdf

1991-11-1 Republika, Jedan oblik poricanja smrti.pdf

1991-12-6 NIN o Ivanu Čoloviću.pdf

1992-30-12 Pismo.pdf 

s.a. Protiv rata letak.pdf

PUBLIKACIJE


Druga Srbija.pdf

Povezane objave

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

Ostalo

Grupa 484

Yucom

Varia