Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.

 

Dokumenti

1991


1991, Protest protiv bombardovanja Dubrovnika.pdf

1991, Protest majki Zrenjanin, Vršac.pdf

1991-09-05 Narodni mirovni pokret Jugoslavije, Predsedniku ENG.pdf

1992-04-18 Računajte na nas, letak.pdf

1992-06-01 Crni flor, Borba.pdf

1991-07-20 Poziv-na-mirovni-ustanak-Sarajevo.pdf

1991-08-02 Savez-komunista-poziv-za-učešće-u-formiranju-veća-nf.pdf

1991-08-10 Zelena-akcija-Zagreb.pdf

1993-08-14/15 Omarska, svedočenje.pdf

1994, Letak, Sarajevo 1984-1994.pdf

1995, B92 za izbeglice iz Oluje.pdf

Živeti u Sarajevu (1994)


1994-03-23, Poziv na put u Sarajevo.pdf

1994-03-25, Novi zahtev za put u Sarajevo.pdf

1994-03-26, Nebojša Popov o novom putu za Sarajevo.pdf

1994-03-26, UNPROFOR odbija put u Sarajevo grupi Živeti u Sarajevu.pdf

1994-03-26, Vuk Drašković o putu u Sarajevo.pdf

1994-04-20, UNPROFOR odbija put u Sarajevo grupi Živeti u Sarajevu.pdf

1994-06-15, Zapisnik sa sastanka o putu u Sarajevo.pdf

1994-06-16, Pismo SPO za put u Sarajevo.pdf

1994-06-16, Spisak putnika za Sarajevo.pdf

1994-06-18, Organizacija puta u Sarajevo.pdf

1994-06-22, Poziv Borke Pavićević na protest ispred UNPROFORa.pdf

1994-06-22, Poziv na protest ispred zgrade UNPROFORa.pdf

1994-06-28, Pismo Nebojše Popova ambasadi BIH u vezi sa putem u Sarajevo.pdf

1994-06-28, Pismo Srđana Dvornika u vezi sa putem u Sarajevo.pdf

1994-07-02, Pismo Nebojše Popova gen. sek UN u vezi sa putem u Sarajevo.pdf

1994-08-10, Pismo Lule Mikiјelj posle puta u Sarajevo.pdf

1994, Organizacija puta u Sarajevo.pdf

1994, Pismo Mirka Pejanovića, organizacija puta u Sarajevo.pdf

Pokret za mir Pančevo


1991, Osnivanje Pokerta za mir Pančevo.pdf

Pokret za mir Pančevo 1991.pdf

Pokret za mir Pančevo 1992.pdf

Pokret za mir Pančevo 1993.pdf

 

Sine Anno


s.a., Letak Antiratne kampanje.pdf

s.a., Letak za mir.pdf

s.a., Letak, Antiratna kampanja.pdf

s.a., Pismo srpskim majkama, Zagreb .pdf

s.a., Pesma.pdf

s.a., Dobro dosli u Srarajevo.pdf

s.a., Sarajevo-plakat.pdf

s.a., Centar-za-mir-Sarajevo.pdf

s.a., Mirovni-ugovori-Ljubljana.pdf

Prethodna objava
Povezane objave

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) osnovan je  1. januara 1995. godine u Beogradu, otvaranjem “Prve dekontaminacije”. CZKD je ostao poznat kao institucija otpora i...

Ostalo

Yucom

Grupa 484