NaslovnaAntiratni pokretiOrganizacijeHelsinški odbor za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava ogranak je šire mreže i postoji u mnogim evropskim državama (OEBS) kao volonterska, neprofitna organizacijama posvećena negovanju ljudskih prava. Dobila je ime po Helsinškom dogovoru. Organizovani su pri Međunarodnom helsinškom odboru za ljudska prava smeštenom u Beču. Helsinški odbor je krenuo sa radom kao Helsinki voč grupe (Helsinki Watch groups). Prvi je osnovan u Sovjetskom Savezu 1976, drugi u Čehoslovačkoj, treći 1979. godine u Poljskoj itd. Predstavnici nekoliko odbora su održali Međunarodnu građansku konferenciju Helsinki voča 1982. godine i osnovali Helsinški odbor za ljudska prava.

U Srbiji je osnovan 1994. sa ciljem da služi kao dokumentaciono/istraživački centar koji je trebalo da bude u službi prikupljanja i beleženja podataka o ljudskim pravima na prostoru Jugoslavije. Nakon političkih promena 5. oktobra 2000. godine Odbor je nastavio svoj rad kroz različite programe i projekte sa ciljem suočavanja sa prošlošću i učenja o tranzicionoj pravdi. Evropeizacija Srbije jedan je od načela koji zastupa, dok svoje ideje u praksi realizuju kroz alternativno obrazovanje mladih. O radu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji svedoči preko 130 publikacija, časopis Helsinška povelja, kao i veliki broj konferencija, seminara, letnjih škola, predavanja i debata.

Arhiva Helsinškog odbora još uvek nije sređena i dostupna za istraživače.

Sajt: Helsinški odbor za ljudska prava

Dokumenti


1994-09-01 Osnivačka skupština Helsinškog odbora za ljudska prava.pdf

1996-02-17 Statut Helsinškog odbora za ljudska prava.pdf

 

Publikacije


U potrazi za građanskim identitetom, 2004.pdf

Prethodna objava
Naredna objava
Povezane objave

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

Ostalo

Žene u crnom

Varia

Yucom