NaslovnaAntiratni pokretiOrganizacijeFond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo (FHP) je nevladina organizacija koju je 1992. godine osnovala Nataša Kandić sa ciljem dokumentovanja kršenja ljudskih prava koja su masovno činjena širom bivše Jugoslavije, tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Od 1992. godine, FHP je radio na dokumentovanju ratnih zločina i povreda ljudskih prava i podršci žrtvama i njihovim porodicama u postizanju pravde.

FHP ima kancelarije u Beogradu i Prištini. Veliki broj pravnika, advokata, istraživača, analitičara i drugih profesionalaca je radio ili radi u fondu na dokumentovanju počinjenih zločina.

Fond za humanitarno pravo je pokrenuo inicijativu za osnivanjem REKOM-a čiji bi mandat bio da utvrdi i otkrije činjenice o ratnim zločinima počinjenim u bivšoj Jugoslaviji.

Sajt: Fond za humanitarno pravo

DOKUMENTI


1992, FHP, Razmena stanovništva, Vojvođanski Hrvati za Srbe iz Hrvatske.pdf

1992-07-15, Prvi Izveštaj o kršenju prava građana nesrpske nacionalnosti na ličnu i imovinsku sigurnost.pdf

1993-01-12, Rešenje o osnivanju FHP.pdf

1993-12, FHP, Pod lupom br.8.pdf

1993-12-30, Odluka Saveta FHP.pdf

 

 

PUBLIKACIJE


Kosovski čvor.pdf

Prethodna objava
Naredna objava
Povezane objave

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

Ostalo