Grupa 484

Grupu 484 je 1995. godine osnovala Jelena Šantić. Grupa je nastala kao reakcija na proterivanje srpskih civila iz Pakraca, u maju 1995. godine. Prvi cilj Grupe bio je da pomogne i podrži 484 porodice koje su, bežeći iz Krajine, došle u Srbiju. Po tim porodicama je Grupa dobila i ime. Bilo je potrebno organizovati smeštaj, prikupiti pakete humanitarne pomoći, organizovati ljude u Srbiji koji su bili spremni da pomognu izbeglicama. Svoju viziju Grupa 484 je definisala kao borbu za „svet u kome ljudi imaju jednake mogućnosti da ostvare svoja prava i potencijale, gde god to žele, živeći svoje etničke i kulturne različitosti”, a misija organizacije je da „zajedno sa izbeglicama, lokalnim stanovništvom, posebno – sa mladima, u saradnji sa organizacijama i pojedincima srodne vrednosne orijentacije – gradi društvo u kom se poštuju različitosti i prava svih; delujući u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope”.

Fondacija „Jelena Šantić“ je nezavisna organizacija civilnog društva koju je osnovala je Grupa 484 2005. godine, sa idejom da promoviše umetničke projekte koji u sebi nose duh onih društvenih vrednosti, tolerancije i očuvanja mira, za koje se zalagala osnivačica Grupe 484 Jelene Šantić. 

„Jelena Šantić je bila neustrašiva i smela i njeni odlučni stavovi, energija i principi su osnovne vrednosti koje negujemo i koristimo u svim segmentima našeg rada, u našem javnom pozicioniranju i kroz kontinuiran rad na unapređenju zajednica u kojima radimo i živimo.“ – Fondacija „Jelena Šantić“

Fond „Jelena Šantić“ se nalazi u Istorijskom arhivu grada Beograda i dostupan je za istraživače. Arhiv je 2003. godine od porodice dobio dokuemnta o životu i radu Jelene Šantić. Građa je raspoređena u sedamnaest kutija koja lična dokumenta, beležnice, rukopise i štampane materijale, fotografije, plakate, isečke iz štampe, dokumenta antiratne delatnosti, pisma, telegrame, video i audio kasete, Jelenine lične stvari i dr. Raspon građe je period od 1951. do 2003. godine. 

——————————————————————————

Jelena Šantić (1944-2000), bila je solistkinja baleta beogradskog Narodnog pozorišta, teoretičarka i kritičarka baleta, koreografkinja, mirovna aktivistkinja i borac za ljudska prava. Dobitnica nagrade Pax Christi International.

Od početka ratnog vihora na prostorima bivše Jugoslavije, Jelena Šantić se borila za mir, i svesrdno pomagala izbeglicama. Bila je jedna od osnivačica Centra za antiratnu akciju i Grupe 484. Učestvovala je aktivno u sesijama Beogradskog kruga, bila je jedna od aktivnih učesnica u radu Žena u crnom, pokretala je mnoge mirovne aktivnosti i demonstracije, uspostavljala veze sa kolegama i prijateljima u vreme rata u Vukovaru i Dubrovniku. Njena najpoznatija akcija bila je humanitarna pomoć Pakracu, kome je uspela da obezbedi dečije bolnice, za bolnice za mentalno bolesne i retardirane osobe u Pakracu (uz pomoć zapadnih donatora). Godine 1995. osniva NVO Grupa 484 koja radi na pomoći izbeglicama, a danas predstavlja najrelevantniju organizaciju civilnog društva za pitanja migracija, migranata, integracije i drugih važnih pitanja. Intenzivno pružala pomoć izbeglicama iz Hrvatske tokom operacije “Oluja”; organizovala zajedno sa devojkama koje su izbegle iz Hrvatske Grupu 484 koja je prerasla u jednu od najorganizovanijih nevladinih asocijacija za humanitarnu pomoć i izgradnju civilnog društva. Jedan deo parka u Berlinu, kao i Neimarski park u Beogradu dobili su njeno ime.

„Ja sam svoje očajanje i užas pretočila u konkretan rad protiv mržnje, nacionalizma, šovinizma, parafašizma i nasilja…

… Početak rata sam doživela kao kolaps kulture i naše civilizacije…“

Jelena Šantić

Izvor: Fondacija „Jelena Šantić“

 

Dokumenti

1991


1991 Antiratni maraton, Dubrovnik.pdf

1991 Borba, Paradigma nacionalne izdaje.pdf

1991-10 Elia, Oružje umesto škola univerziteta.pdf

1991-10-09 Građanska akcija mir.pdf

1991-10-12 Borba, Pomoć za mir.pdf

1991-10-12 Elia, Novi potezi intelektualaca.pdf

1991-10-12 Politika Ekspres, Evropa koja nestaje.pdf

1991-12 Republika, Dubrovnik.pdf

1991-12-30 Dnevnik, Molitva za mir.pdf

1992


1992 Dubrovnik putuje kroz Jugoslaviju.pdf

1992 Ne računajte na nas, B92 i CAA.pdf

1992-02 East European, The Belgrade Centre for Anti-War Actions.pdf

1992-02-29 Deklaracija, Civilni pokret otpora.pdf

1992-04-18 Ne računajte na nas.pdf

1993


1993-02 Borba, Barbarogenije-naš supermen.pdf

1993-03-16 Jelena Šantić intervju.pdf

1993-04 Bilten Glas.pdf

1993-04 Voice Bulletin.pdf

1993-09 Govor Jelene Šantić u logoru Watenborg.pdf

1994


1994-01-27 Report on Pakrac Project.pdf

1994-10-8 Praktična žena.pdf

1995


1995 Apel za humanitarnu pomoć.pdf

1995-04-28 Jelena Šantić, Pismo.pdf

1995-05 Glas Voice, Bilten Bulletin.pdf

1995-08 The refugee crisis in Yugoslavia.pdf

1995-08-07 O izbeglicama.pdf

1995-08-08 Public Appeal.pdf

1995-08-09 CAA.pdf

1995-08-10 Odluka o humanitarnoj pomoći.pdf

1995-08-11 Appeal.pdf

1995-08-11 Spisak humanitarne pomoći.pdf

1995-08-13 Potvrda.pdf

1995-08-15 Potvrda o humanitarnoj pomoći.pdf

1995-08-16 CAA, Potvrda.pdf

1995-08-20 Zahvalnica.pdf

1995-10_Izveštaj sa konferencije Helsinškog parlamenta građana.pdf

1996


1996 Jelena Šantić prepiska.pdf

1996-11-8 Dnevni telegraf, Možemo pomoći…pdf

1996-11-8 Naša Borba, Ako se povrati vera u suživot.pdf

1996-11-27 Dragoslav Srejović demonstrantima.pdf

 

1997


1997-01-11 Žena, Na pozornici plemenitosti.pdf

1999


1999-03-10 Jelena Šantić, Pismo.pdf

1999-05-14 Rat u Evropi.pdf

Sine Anno


Jelena Šantić, pismo.pdf

Elia, Izveštaj Jelene Šantić.pdf

Jelena Šantić o ratu.pdf

Jelena Šantić, pismo.pdf

Jelena Šantić pismo 2.pdf

Jelena Šantić, pismo 3.pdf

Jelenin rat za mir.pdf

Mir u Bosni-proleće u Srbiji.pdf

O Jeleni Šantić u francuskim_novinama.pdf

Working Committee.pdf

Jelena Šantić, obituary.pdf

s.a., Most.pdf

s.a., Most pomoć.pdf

484 logo.pdf

O radu 484_grupe.pdf

 

 

Prethodna objava
Naredna objava
Povezane objave

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

Ostalo