NaslovnaAntiratni pokretiOrganizacijeFeminističke organizacije

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde prezentovani u najvećem su deo arhive Lepe Mlađenović i Line Vušković, kojima se ovim putem zahvaljujemo na velikodušnom ustupanju materijala.

 

Dokumenti

1990


1990-02-02 Osnivanje Ženskog parlamenta.pdf

1990-12-05 Proglas Beogradskog ženskog lobija povodom prvih višestranačkih izbora.pdf

1990-06 Beogradski ženski lobi, peticija Skupštini Srbije.pdf

1990-06 Beogradski ženski lobi, peticija 2.pdf

1990-06 Beogradski ženski lobi, peticija 3.pdf

1991-01-08 Beogradski ženski lobi protiv seksističkog izvešavanja sa fronta.pdf

1990-09 Beogradski ženski lobi, Otvoreno pismo javnosti.pdf

1990-09-22 Beogradski ženski lobi, Zabeleška.pdf

1990-09-25 Beogardski ženski lobi, amandmani Skupštini Srbije.pdf

1990-09-29 Beogradski ženski lobi, program.pdf 

1990-12-05 Beogradski ženski lobi, Apel.pdf

 

1991


1991 Beogradski ženski lobi protiv rata.pdf

1991 Winter edition, Yugoslav Women Against War.pdf

1991-01-15 Feministička grupa Ženski grad objavljuje ultimatum ratu.pdf

1991-01-21 Ženska stranka Narodnoj skupštini – Zahtev za osnivanjem Ministarstva za žene.pdf

1991-02-02 Ciljevi ženskog parlamenta.pdf

1991-03-02 Ženska stranka i Ženski lobi, Apel ženskoj javnosti.pdf

1991-03-06 Poziv na osnivanje Ženskog parlamenta.pdf

1991-03-08 Progovorimo naša iskustva, Feministička grupa žene i društvo.pdf

1991-03-27 Organizacija Ženskog parlamenta.pdf

1991-05-31 Ženski parlament Narodnoj skupštini Srbije .pdf

1991-07 Ženski parlament – Protest protiv legitimisanja i privođenja.pdf

1991-07-12 O ženama u parlamentu.pdf

1991-08-01 Beogradski ženskilobi za demilitarizaciju Jugoslavije.pdf

1991-08-12 Beogradski ženski lobi protiv udžbenika za osnovne škole.pdf

1991-08-16 Arkadija i Ženski lobi protiv govora mržnje Đorđa Božovića Giške.pdf

1991-08-16 Novinski tekstovi sa pozivima na proteste protiv rata Arkadije i Beogradskog ženskog lobiija.pdf

1991-08-27 Beogradski ženski lobi podrška majkama vojnika.pdf

1991-09-15 Protest Arkadije i Ženskog lobija.pdf

1991-09-19 Ženski parlament, Saopštenje.pdf

1991-09-29 Appeal to All Women in the World.pdf

1991-12 Ženski lobi protiv pisanja novina.pdf

1991-12-29 Beogradski ženski lobi Saveznom sekretarijatu za Narodnu odbranu.pdf

1992


1992-01-08 Beogradski ženski lobi odgovor Borbi.pdf

1992-03 The War and Women i n Serbia, Peace News March.pdf

1992-04 Zlostavljanje žena – ratni zločin, Psihološke novine.pdf

1992-08 Ženski parlament pismo predsedniku.pdf  

1992-08-23 Zašto ih nema, Politika.pdf

1992-11 Letter of Intention to Woman’s and Peace Organizations.pdf

1992-12-18 Novine o protestima.pdf

 

1993


1993-02-07 Appeal, Women are Suffering.pdf

1993-03-01 Proglas Centra za zenske studije povodom 8.marta.pdf

1993-03-09 Žene za mir, protest.pdf

1993-05-29 Bosnake u mojim grudima, L. Mlađenovic.pdf

1994


1994-03-08 Podrška izbeglicama.pdf

1994-03-08 Women’s Solidarity Against War.pdf

1994-03-08 Ženska solidarnost protiv rata, proglas.pdf

1994-05-29 Women’s Parliament to the President of Serbia.pdf

1994-05-29 Ženski parlament predsedniku Republike Srbije.pdf

1994-10-8 Loving Women Fighting War.pdf

1995


1995-04-26, Tekst iz Naše Borbe o boravku žena iz Srbije u Sarajevu.pdf

1995-04-26 Doci cemo opet.pdf

1995-05 Lepa Mlađenović intervju. Sarajevo.pdf

1995-05-07 Lepa Mlađenovic, ZAMIR pismo.pdf

1995-05-07, Ženski parlament Opis napada na lezbijekse aktivistkinje.pdf

1995-08 Lepa Writes from Sarajevo.pdf

1996


 

1996-12 Beogradski ženski lobi, letak.pdf

Sine Anno


s.a., Arkadija, LGBT.pdf

s.a., Belgrade Mournes for All the Dead, Lepa Mladjenovic.pdf

s.a., Beogradski ženski lobi, Protest protiv tretmana žena u popisu stanovništva.pdf

s.a., Biografija Berte fon Zutner, Prva žena koja je dobila Nobelonu nagradu za mir.pdf

s.a. Feministkinje i pacifistkinje.pdf

s.a. Lepa Mlađenović pismo.pdf

s.a. Lepa Mladjenovic.pdf

s.a. O zenama u ratu.pdf

s.a. O zenskom organizovanju.pdf

s.a. Otvoreno pismo javnosti.pdf

s.a. Povelja svetskog ženskog saveta bezbednosti.pdf

s.a. Predlog projketa, Mreža autonomnih ženskih grupa.pdf

s.a. Prepiska Lepa Mlađenović, eng.pdf

s.a. Programski ciljevi Zenske strane.pdf

s.a. SOS telefon najava.pdf

s.a. SOS telefon.pdf

s.a. Statut Ženske stranke.pdf

s.a. Transparent, LGBT.pdf

s.a. Ženska solidarnost.pdf

s.a. Ženski lobi i Ženski parlament, predlog Skupštini.pdf

s.a., Ženski parlament protiv izjave narodnog poslanika.pdf 

s.a. Ženski lobi-logo.pdf

 

 

Prethodna objava
Naredna objava
Povezane objave

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) osnovan je  1. januara 1995. godine u Beogradu, otvaranjem “Prve dekontaminacije”. CZKD je ostao poznat kao institucija otpora i...

Ostalo