CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) osnovan je  1. januara 1995. godine u Beogradu, otvaranjem “Prve dekontaminacije”. CZKD je ostao poznat kao institucija otpora i to je ostao do današnjeg dana. Idejni stav bio je da se nacionalizam, ksenofobija i različiti vidovi nasilja, mogu dovesti u pitanje kroz kulturu, umetnost i javni govor. Od samog svog osnivanja, Centar se profiliše kao institucija za kritičko promišljanje kroz afirmaciju prava na pobunu. Kroz celokupni svoj rad, CZKD se zalaže za zaštitu ljudskih prava, i manjinskih pitanja i otvara prostor za promišljanje drugačije stvarnosti.

Od svog osnivanja do danas, CZKD je organizovao više hiljada različitih programa:  predstava, performansa, izložbi, koncerata, javnih diskusija, filmskih projekcija, radionica, seminara, konferencija, predavanja i složenih izvođačkih eksperimenata. CZKD je mesto političkog i kulturnog dijaloga, javni prostor kritike i afirmacije istovremeno.

Osnivačica i dugogodišnja direktorka, bila je Borka Pavićević. Danas je na njegovom čelu Ana Miljanić.

Izvor: https://www.czkd.org/o-nama/

————————————————————————————————–

Borka Pavićević (1947-2019) bila je jugoslovenska i srpska dramaturškinja, kolumnistkinja i kulturna aktivistkinja. Ostala je upamćena kao velika borkinja za ljudska prava i zagovornica antiratne politike, zbog čega je često bila na meti javnih osuda. Bila je i ostala jedna od najvećih pozorišnih stručnjakinja sa ovog podneblja. Bila je jedna od suosnivačica i aktivna učesnica u Beogradskom krugu. Od 1995. godine je vodila Centar za kulturnu dekontaminaciju.

“Raspad Jugoslavije i ratovi bili su nešto što nas se ticalo na najintimnijem planu. Osnovica našeg delovanja jeste zapravo čin prijateljstva i ljubavi.”

Borka Pavićević

DOKUMENTI


1995-01-04 Večernje Novosti.pdf

1995-01-09 Vreme, Otvaranje CZKD.pdf

1995-04-23 Politika, Dekontaminacija kulture.pdf

1995-2004, CZKD-HRONOLOGIJA.pdf

1996-12 Politika, Borba.pdf

1996-12 Politika, Borba.pdf

1996-12 Štampa.pdf

1996-12-12 Politika, Neću da moram.pdf

1996-12-12 Štampa.pdf

Povezane objave

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

Ostalo

Varia

Žene u crnom

Beogradski krug