NaslovnaAntiratni pokretiOrganizacijeCentar za antiratnu akciju

Centar za antiratnu akciju

Centar za antiratnu akciju je bila jedna od prvih antiratnih organizacija osnovanih u Beogradu u trenutku raspada Jugoslavije. Centar je kao udruženje građana osnovan  15. jula 1991. U njegovom osnivanju učestvovale su nestranačke i nevladine organizacije koje su se bavile ljudskim pravima i koje su želele da iskažu svoje opredeljenje za mirno rešenje jugoslovenske krize. 

U osnivačkoj publikaciji, navodi se da je Centar predstavljao “začetak mirovnog pokreta u području u kojem pacifizam nikada nije imao značajnijeg uticaja i u kojem nije razvijana kultura miroljubivog opštenja i rešavanja sukoba”. 

Takođe, u programskom dokumentu jasno su bili navedeni i ciljevi rada Centra: “Centar svoje aktivnosti razvija oko kratkoročnih i dugoročnih zadataka. Prvi se odnose na neposredne antiratne i mirovne akcije, a drugi na utemeljenje civilnog društva i vrednosti o poštovanju ljudskih života, individualnih i manjinskih prava, te demokratskih institucija. 

Centar je bio ne samo antiratna organizacija u datim okolnostima, već su u sklopu svog delovanja zagovarali snažan antimilitaristički stav, što je bilo nedvosmsileno navedeno u osnivačkom dokumentu:  “Naši trajni i najvažniji ciljevi su: demilitarizacija Balkanskog poluostrva, njegov ekonomski i demokratski razvoj, miran suživot svih njegovih naroda.”

Ubrzo po osnivanju, Centar je razvio dve osnovne vrste delatnosti: 1) pružanje pomoći građanima koji ne žele da idu u rat (Savetovalište Centra) i 2) održavanjem javnih manifestacija koje propagiraju mir, nenasilno rešenje sukoba i apeluju na državne organe odgovorne za rat. Takođe, Centar se odmah po osnivanju obavezao na praćenje primene međunarodnog humanitarnog prava u oružanim sukobima u Jugoslaviji (Ženevske konvencije i protokola).

Osnivači Centra bili su Stojan Cerović, Vesna Pešić, Lina Vušković i dr.

 

Dokumenti

1991


Centar za antiratnu akciju, kratak-istorijat.pdf

CAA logo.pdf

1991-03 Građanska akcija za mir.pdf

1991-07 Hod mira poziv.pdf

1991-07-07 Helsinki citizens assembly.pdf

1991-07-15 Osnivanje CAA.pdf

1991-07-17 Forum mladih za širenje dobrih vibracija.pdf

1991-07-17 Ženski parlament.pdf

1991-07-18 Program akcija građanska akcija za mir.pdf

1991-07-20 Građanska akcija za mir, poziv na mirovni ustanak.pdf

1991-07-20 Poziv na mirovni ustanak.pdf

1991-07-22 Građanska akcija za mir.pdf

1991-07-25 Poziv na protest hod mira.pdf

1991-07-31 Osnivanje CAA u Novom Sadu.pdf

1991-08-05 Građanska akcija za mir.pdf

1991-08-05 Helsinski citisens’ assembly.pdf

1991-08-07 Peace News of Yugoslavia.pdf

1991-08-13 Peace news Yugoslavia.pdf

1991-08-15 Građanska akcija za mir protest.pdf

1991-08-15 Poziv na mirovni skup.pdf

1991-08-22 Kolektivni odbori članova antiratne kampanje.pdf

1991-08-22 Peace News Yugoslavia.pdf

1991-08 CAA televiziji Novi Sad.pdf

1991-08 Demanti TV Novi Sad.pdf

1991-08 Izveštaj CAA.pdf

1991-08 CAA iskustva.pdf

1991-09-07 Spisak organizacija.pdf

1991-09-09 Osnivanje CAA u Novom Sadu.pdf

1991-10-5 Akcija ‘Spasimo Dubrovnik’ CAA.pdf

1991-09-10 Pismo De Kueljaru.pdf

1991-09-10 Protiv manipulacija majkama.pdf

1991-09-15 Proglas građanima.pdf

1991-09-25 Sredstvima informisanja.pdf

1991-10-1 Osnivanje CAA u Novom Sadu.pdf

1991-10-05 Poziv na mirovni protest.pdf

1991-10-5 Proglas protiv napada na Dubrovnik.pdf

1991-10-05 Prekini mrznju da prestane rat, letak.pdf

1991-10-06 Odbor antiratne kampanje Zagreb – Podrška CAA.pdf

1991-10-07 Predsedniku skupštine obraćanje S.Cerović.pdf

1991-10-18 Apel.pdf

1991-10-18 Appeal.pdf

1991-10-18 To the defence of Dubrovnik.pdf

1991-10-18 Proglas za odbranu Dubrovnika.pdf

1991-10-26 Apel majki.pdf

1991-10-29 Protiv mobilizacije.pdf

1991-10-29 Protiv mobilizacije 2.pdf

1991-10-30 Poziv na demonstracije Ne računajte na nas.pdf

1991-10 Proglas.pdf

1991-10 Sredstvima informisanja.pdf

1991 An Appeal to the European Community.pdf

1991 Građanska akcija za mir.pdf

1991 Kako da ne poludite u uslovima suludog rata.pdf

1991 Letak.pdf

1991 Letak-2.pdf

1991 Letak-3.pdf

1991 Proglas.pdf

1991 Proglas-2.pdf

1991 Majke-vojnika.pdf

1991 Majke-vojnika-2.pdf

1991 Anti war action center.pdf

1991 Uputstvo-za-ponašanje-u-slučaju-hapšenja-protivnika-rata.pdf

 

1992


1992-01-17, CAA, Vesna Pešić letter.pdf

1992-01-25 Vesna Pešić pismo.pdf

1992-02 About CAA.pdf

1992-04-16 Ugovor.pdf

1993


1993 Report on the activities 1991-1993, CAA.pdf

1993-09-14 Ugovor.pdf

1993-10-25 Zapisnik sa sednice CAA.pdf

1993-10-29 Humanitarna pomoć.pdf

1993-11-08 Donacija.pdf

1994


1994 CAA o osnivanju MOST-a.pdf

1994 Statut CAA.pdf

1994-01-27 Izveštaj projekat Pakrac, Jelena Šantić.pdf

1994-02 Report on the Work of the Center.pdf

1994-04 Projekat Pakrac.pdf

1994-05 Izveštaj o radu sa izbeglicama CAA.pdf

1994-05-24 ZAMIR.pdf

1994-06-21 Saopštenje za javnost.pdf

1994-07-02 Beogradski krug pismo CAA.pdf

1994-07-04 Zapisnik sa sednice CAA.pdf

1994-07-15 Poziv.pdf

1994-08-30 ZAMIR eng 2.pdf

1994-12-10_11. Adresar mirovnih grupa i organizacija u Vojvodini i Srbiji.pdf

1994-12-12 ZAMIR eng.pdf

1995


1995 Izveštaj o ratu 484 grupe u jesen 1995.pdf

1995 July-September Report CAA eng.pdf

1995-04 Activties of the MOST group.pdf

1995-10-8_10 Report on the seminar CAA.pdf

1995-10-27_29 Seminar in Nonviolent Conflict Resolution, MOST.pdf

1995-11-3_5 Report about seminar, CAA, eng.pdf

1995-11-13_15 Seminar iz nenasilnog rešavanja sukoba, MOST.pdf

1995-12 Izveštaj o aktivnostima grupe 484.pdf

1995-12-12_15 Zaključci sa skupa Nevladine organizacije i civilno društvo.pdf

1995-12-13_15 CAA i civilno organizacije.pdf

1995-12-15 Prava manjina u Banatu VARIA.pdf

1995-12, Projekat Trauma i katarza u istorijskom pamćenju 1.pdf

1995-12, Projekat Trauma i katarza u istorijskom pamćenju 2.pdf

1995-January-March Report CAA.pdf

1995, Izveštaj o radu grupe MOST u 1995.pdf

Sine Anno


s.a., 9. mart Humanitarna pomoć CAA.pdf

s.a., Humanitarna pomoć 2.pdf

s.a., Građanska kampanja protiv rata.pdf

s.a., Spisak aktivista.pdf

s.a., Uputstvo kako da preživimo.pdf

s.a., about CAA, eng.pdf

s.a., CAA razno.pdf

s.a., CAA Mir je moguc LAT.pdf

s.a., CAA, Amnesty Act.pdf

About CAA origins.pdf

CAA – ADA

1991


1991-11-08 Borba, Mobilizacija rezervnog sastava i nakon dva meseca izaziva različite reakcije.pdf

1991-11-09/10 Borba, Izvršno veće Vojvodine o raspisivanju referenduma za mir.pdf

1991-11-13 Borba, Sve bezobzirniji napadi na članove mirovnih pokreta.pdf

1991-11-15 Borba, Prekršajne prijave protiv pet mirovnjaka iz Ade.pdf

1992-03-06 Ada, Obaveštenje o učestvovanju na mitingu demokratske opozicije 09-marta.pdf

1992-04-06 Ada, Za svenarodni parlament građanima Sarajeva.pdf

1992-04-08 Ada, Podrška rezervistima i dezerterima.pdf

1992-04-17 Ada, Apel našim vojnim stratezima ideolozima i vođama.pdf

1992-04-19 Ada, Apel za pomoć.pdf

1992-04-22 Ada, Apel Evropi.pdf

1992-04-25 Ada, Obraćanje na skupu LSV Novi Sad.pdf

1992-07-09 Ada, Poziv mladim oficirima-JA.pdf

1992-09-08 Ada, Pismo Gordani Rothstein.pdf

1992-10-21 Ada, Obaveštenje za javnost.pdf

1992-10-29 Borba, Nova mobilizacija u Vojvodini.pdf

1992-11-02 Borba, Vojni pozivi ponovo.pdf

1992-11-03 Ada, Otvoreno pismo načelniku generalštaba JNA Životi Paniću.pdf

1992-11-18 Ada, Pismo komitetu za solidarnost sa žrtvama rata iz ex-Yu.pdf

1992-11-18 Ada pismo uredniku Večernjih Novosti Radetu Brajoviću.pdf

1992-11 Ada, Izveštaj sa razgovora o mobilizaciji.pdf

1993-01-29 Ada, Pismo Branislavu Stevančeviću, zahtev za prevod na švedski.pdf

1993-03-16 Ada, Pismo Draganu Periću.pdf

1993-04-16 Intervju sa Verom Vebel Tatić, eng.pdf

1993-06-10 Ada, Apel KEBSu za Vojvodinu za puštanja Vuka i Danice Drašković.pdf

1993-07-12 Ada, SA SPO-ADA i Reformska demokratska stranka Vojvodine Ada, saopštenje.pdf

1994


 

Prethodna objava
Naredna objava
Povezane objave

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

Ostalo

Yucom

CZKD