Moje 90-e

Devedesete su obeležile naše živote, bilo da smo se rodili pre 1990, bilo da smo se rodili kasnije. Posledice se osećaju snažno i danas i zato želimo da sakupimo najrazličitija sećanja na devedeste.

Pozivamo vas da nam pošaljete svoje sećanje na devedesete u formi teksta, koji ne treba da bude duži od pet stranica kucanih u wordu, fonta veličine 12. Tekst-priču možete da nam pošaljete pod svojim imenom ili pseudonimom. Važno je samo da je priča originalno vaša, i da je sećanje autentično, s obzirom da ovo nije literarni konkurs i namera nam je da skupimo samo sećanja-priče koje su autentične, a ne izmišljene. Takođe, možete poslati više odvojenih tekstova-priča. 

Interesuju nas sve teme – vaše sećanje na politička zbivanja, na ekonomsku situaciju, sankcije, ratove, ali i na pop kulturu, razne društvene fenomene, sport. Nema ograničenja u tematskom pogledu – samo je važno da se vaša priča odnosi na devedesete.

Vaše priče će biti objavljene na sajtu museum90.com kao deo sećanja na devedesete.