Arhiva

Arhiva u nastajanju za sada obuhvata galeriju fotografija i dokumenta iz privatnih arhiva pojedinaca i organizacija koje su učestvovale u antiratnim aktivnostima 1990ih. Namera je da se arhiva uskoro proširi i na brojne druge artefakte, fotografije i drugu građu nastalu 1990ih, sa idejom da postane najrelevantija baza te vrste u regionu. Ukoliko imate fotografije ili dokumenta ili neke druge predmete koje možete i želite da podelite sa nama, javite nam se na mejl info@museum90.com

Galerija

U jedinstvenoj galeriji posvećenoj antiratnim pokretima sabrane su fotografije najvažnijih akcija, događaja, učesnika i učesnica mirovnih protesta i inicijativa u Srbiji u periodu od 1991. do 1995. godine. Većina fotografija delo su Goranke Matić, kojoj se ovom prilikom zahvaljujemo na nesebičnom ustupanju vredne arhivske građe. Takođe, pojedine fotografije su nam ustupile Žene u crnom i Fond za humanitarno pravo, kojim se isto tako zahvaljujemo.

Organizacije

Arhiva dokumentarne građe nastala iz rada različitih antiratnih organizacija uz pregršt svedočanstava o tome kako su se formirale, kako su delovale, za koje su se ideje zalagale, kakve su sve akcije organizovale, i dr.

Beogradski krug

Beogradski krug je bio naziv za grupu intelektualaca okupljenih oko ideja suprotstavljanja nacionalističkim politikama i ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Formalno, Beogradski krug je osnovan...

Centar za antiratnu akciju

Centar za antiratnu akciju je bila jedna od prvih antiratnih organizacija osnovanih u Beogradu u trenutku raspada Jugoslavije. Centar je kao udruženje građana osnovan ...

CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) osnovan je  1. januara 1995. godine u Beogradu, otvaranjem “Prve dekontaminacije”. CZKD je ostao poznat kao institucija otpora i...

Feminističke organizacije

U Beogradu i Srbiji je 90ih delovalo više ženskih organizacija od kojih su najpoznatije Ženska stranka, Beogradski ženski lobi i Ženski parlament. Dokumenti ovde...

Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo (FHP) je nevladina organizacija koju je 1992. godine osnovala Nataša Kandić sa ciljem dokumentovanja kršenja ljudskih prava koja su masovno...

Grupa 484

Grupu 484 je 1995. godine osnovala Jelena Šantić. Grupa je nastala kao reakcija na proterivanje srpskih civila iz Pakraca, u maju 1995. godine. Prvi...

Helsinški odbor za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava ogranak je šire mreže i postoji u mnogim evropskim državama (OEBS) kao volonterska, neprofitna organizacijama posvećena negovanju ljudskih prava....

Varia

Raznovrsna i dokumentarna građa o velikom broju akcija, protesta, inicijativa, koja je kategorizovana kao Varia jer navedeni dokumenti ne spadaju nijednu postojeću organizaciju.   Dokumenti 1991 1991, Protest...

Yucom

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i...

Žene u crnom

Žene u crnom (ŽUC) su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, osnovana 9. oktobra 1991. u Beogradu. Cilj organizovanja je bilo pružanje nenasilnog otpora...